Kopaonik

O Kopaoniku

Kopaonik se prostire između reka Jošanice i Kozničke reke na severu, Laba na jugoistoku, Rasine i Toplice na istoku i reke Ibra i Sitnice na zapadu.

Zahvaljujući svojim prirodnim karakteristikama prostor planine Kopaonik proglašen je 1981. godine nacionalnim parkom na površini od 11810ha na kojoj je rasprostanjen bogat biljni i životinjski svet. Pruža se od severozapada ka jugoistoku oko 75km, dosežući u srednjem delu širinu oko 40km. Najveći vrhovi su Pančićev vrhom 2017m na kome je Pančićev mauzolej, Karaman 1934m Gobelja 1834 m. Na višim delovima je četinarska smrčeva i jelova, a po stranama bukova i hrastova šuma. Planina je bogata šumskim jagodama, borovnicama i malinama koje možete brati u letnjim mesecima. Reljef današnjeg Kopaonika stvaran je dugotrajnim procesima erozije i spiranja.

Kopaonik leži na raznovrsnom rudnom bogatstvu po kome je inače i dobio sam naziv jer se ovde odvajkada kopala ruda. Prisutne su rude metala olova, cinka, gvožđa,zlata,srebra.

Preko 200 sunčanih dana godišnje odlika je klime kopaonika pa ga često i nazivaju planinom sunca ili sunčani vrhovi. Nalazi se na granici primorske i kontinentalne klime. Južni položaj planine, njegova ravan i otvorenost terena sprečava duže zadržavanje oblačnosti. Hladniji i teži vazduh se zadržava u okolnim dolinama tako da zimske temperature nisu mnogo niske. Srednja godišnja temperaturra izosi 3,7°C. Sneg obično pada od kraja novembra pa sve do maja meseca sa padavinama koje su u proseku veće od 1000mm godišnje.

Područje Kopaonika zbog relativno malih godišnjih padavina nije izvorište velikih reka. S druge strane pak postoji gusta mreža manjih površinskih tokova koji potiču sa brojnih izvora od kojih su neki sa hladnom, neki su lekoviti sa povećanom mineralizacijom i radioaktivnošću vode. Najpoznatiji izvori su Krčmar voda, Pajino preslo, Marine vode, Javor česma, Kaznovske bačije.

Na Kopaoniku se nalazi i nekoliko urvinskih jezera od kojih je najveće i najpoznatije Semeteško jezero. Nalazi se na 900m nadmorske visine u ataru sela Semeteš. Kružnog je oblika, prečnika oko 60m. prosečna temperature vode je 10°C, dok u letnjim mesecima dostiže i 20°C. Jezero karakterišu "plutajuća ostrva"na kojima ima rastinja tako da prilikom duvanja vetra ona se kreću po jezeru.

Najpoznatije banje u okolini su Jošanička banja t.78°C, Lukovska banja t.36-56°C i Kuršumlijska banja t.38-56°C.